TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

25.04.2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023 tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã diễn ra Hội nghị tập huấn Luật Doanh nghiệp 2020 do đồng chí Trần Anh Tuấn – Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố thực hiện. Hội nghị tập trung vào các vấn đề về Công ty cổ phần và người đại diện vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác.

Đến tham dự tập huấn có Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng các phòng ban Tổng Công ty cùng đại diện Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc của các Chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết và hơn 20 người đại diện vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại 17 doanh nghiệp liên kết.

Tin và ảnh: Đỗ Hùng

Ảnh: Đồng chí Trần Anh Tuấn – Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố tập huấn Luật Doanh nghiệp 2020