HỘI NGHỊ LẦN THỨ 15 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

06.06.2023

Ngày 30/5/2023, Đảng bộ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – TNHH MTV tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Ủy ban Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty.
Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung sau: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, nội dung trọng tâm công tác xây dựng Đảng tháng 6 năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Tổng Công ty; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; Thông qua Tờ trình công nhận đảng viên chính thức đối với 2 đồng chí; Thông qua các Tờ trình về công tác nhân sự; Bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty giao Ban Thường vụ Đảng ủy tham mưu lãnh đạo triển khai thực hiện những nội dung: Tiếp tục hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025 để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Tổng Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận tập trung thực hiện nghiêm túc việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 1 năm 2023; Làm việc với cấp ủy trực thuộc để hướng dẫn công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên mới… Tại Hội nghị cũng tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Thị Tú Quyên, Phó Bí thư đảng ủy giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty.

Bài và ảnh: Kim Huỳnh


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên
phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc
phát biểu tại Hội nghị