Tổng quan

SCPC – Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn không chỉ là một doanh nghiệp kinh tế bền vững mà còn là một doanh nghiệp kết nối xã hội, sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng ngành công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho Thành phố.
Với qui mô 20 doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như in ấn, phát hành sách, băng đĩa chương trình, điện ảnh, quảng cáo, mỹ thuật, dịch vụ…. Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn là Tổng công ty đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa. Các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn có lợi thế về bề dày kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động, có nguồn khách hàng truyền thống, là người bạn đồng hành, đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước.
Thực hiện mục tiêu “Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội”, Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn luôn đồng hành cùng nhân dân Thành phố và cả nước thông qua hoạt động Hội sách Thành phố, Xe sách lưu động, Đội chiếu phim lưu động…, thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Gia đình liệt sĩ, Gia đình có công cách mạng, Cán bộ hưu trí, Đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa…

Lịch sử hình thành

Chính thức thành lập ngày 12/9/2003 theo Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức dưới hình thức công ty mẹ – công ty con, gồm 20 đơn vị thành viên với chiến lược hoạt động theo mô hình khép kín Xuất bản – In ấn – Phát hành, song song với phát triển thế mạnh vốn có trong lĩnh vực Điện ảnh – Băng đĩa chương trình và Dịch vụ.

2003

Chuyển thể thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tổ chức gồm 03 công ty trực thuộc, 04 công ty con và 18 công ty liên kết. Tổ chức triển khai các dự án xây dựng tòa nhà đa năng, khu văn hóa phức hợp tại các khu vực trung tâm nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân Thành phố và các tỉnh lân cận.

 

2010

Thực hiện Tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định 7322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, tiếp tục giữ vốn đầu tư tại 20 doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính là In – Phát hành – Truyền thông – Điện ảnh và Dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới, khai thác hiệu quả tiềm lực, nguồn vốn trong hệ thống Tổng Công ty.

2013

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV – nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định chiến lược phát triển Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn theo hướng chủ động tham gia ngành công nghiệp văn hóa một cách có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy được lợi thế của doanh nghiệp, gắn liền với việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

2020

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp kinh tế văn hóa lớn mạnh theo hướng phát triển đồng bộ, bền vững, tham gia chuỗi các ngành công nghiệp văn hóa và góp phần đưa những sản phẩm văn hóa có giá trị đến với nhiều tầng lớp nhân dân là mục tiêu phát triển của Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn trong những năm tiếp theo.

Sứ mệnh

SCPC xem sứ mệnh Kết nối Văn hoá – Kết nối Thành công như một biểu trưng của cam kết thấu hiểu, tôn trọng và hướng đến sự phát triển không chỉ của doanh nghiệp mà còn của đối tác, khách hàng và cộng đồng một cách ổn định và bền vững.

Giá trị cốt lõi

Hợp tác chân thành – Quản trị minh bạch
Doanh nghiệp gắn kết – Phát triển bền vững

Các con số biết nói

Năm hoạt động

Doanh nghiệp thành viên

Đối tác & Khách hàng

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Hồng Hà
Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
Ông Trương Văn Hiền
Thành viên Hội Đồng Thành Viên
Ông Phạm Thanh Việt
Thành viên Hội Đồng Thành Viên
Ông Nguyễn Văn Minh
Phó Tổng Giám đốc
Ông Trương Văn Hiền
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hoạch
Phó Tổng Giám đốc
Phạm Thị Thu Ba
Phó Tổng Giám đốc