Thông báo gia hạn thời điểm đóng, mở thầu chào giá cạnh tranh Lô hàng thanh lý tài sản hết khấu hao, hàng hoá, thành phẩm, nguyên vật liệu kém, mất phẩm chất

17.05.2023