ÔNG PHẠM THANH VIỆT GIỮ CHỨC VỤ THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN

03.04.2023

Ngày 22 tháng 3 năm 2023 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 976/QĐ-UBND bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn làm Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn TNHH Một thành viên. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Ảnh: Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn

Tin và ảnh: Thiên Kim