BƯỚC CHUYỂN MỚI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN

30.05.2023

BƯỚC CHUYỂN MỚI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN
TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN

Chiều ngày 17/5/2023, tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn đối với Đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – TNHH MTV, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì – Liksin – TNHH MTV; Đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Chương trình thực hiện theo Kế hoạch số 22/KH-TU ngày 27/01/2021 về sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ chuyên trách của Ban Thường vụ Thành uỷ.
Trên cơ sở Quyết định số 1207-QĐ/TU ngày 04/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển Đảng bộ Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn – TNHH MTV từ đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thành phố, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn – TNHH MTV đã được chuyển từ Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn thành Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thuận lợi và đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng Công ty đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.
Hy vọng với bước chuyển mới này, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành tích trước đó và cùng góp phần xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối trong thời gian tới.
Tin và ảnh: Kim Thoa


Ảnh: Đ/c Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn (đứng giữa)
trao Quyết định chuyển giao tổ chức Đoàn cho đ/c Phan Thị Kim Thoa – Bí thư Đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (bìa phải) và các đồng chí Bí thư Đoàn Tổng Công ty Liksin, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn


Ảnh: Đại diện lãnh đạo Thành đoàn, các Ban – Văn phòng Thành Đoàn;
đại điện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp;
đại diện Đảng ủy và tập thể Ban Thường vụ Đoàn của 04 đơn vị có tổ chức Đoàn chuyển giao tham dự Chương trình.