TUỔI TRẺ KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ CÙNG HƯỚNG ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

25.03.2024

Ngày 12/3/2024, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp TP.HCM hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao” cho cán bộ Đoàn thuộc Khối Doanh nghiệp Thành phố tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp trực thuộc Khối.
Đoàn Khối Doanh nghiệp TP.HCM đã tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú tham quan Nhà máy nước Kênh Đông, Nhà Quản lý K9 – Kênh N46 thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TPHCM; thăm Trang trại trồng cây bưởi, chuối thuộc Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM; thăm Trại Thủy sản – Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV. Chương trình đã tạo cơ hội cho cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú tiếp cận và tìm hiểu về các quy trình trồng cây và nuôi trồng thủy sản trên nền nông nghiệp ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Tin và ảnh: Kim Thoa


Ảnh: Cán bộ Đoàn, Đoàn viên ưu tú khối Doanh nghiệp TP.HCM tham quan
nhà máy nước Kênh Đông


Ảnh: Cán bộ Đoàn, Đoàn viên ưu tú khối Doanh nghiệp TP.HCM tìm hiểu về
quy trình trồng chuối tại Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM.


Ảnh: Đại diện Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV giới thiệu về quy trình nuôi cá giống.