TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

21.02.2023

Doanh thu tăng 38%, lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với năm 2021 là những con số đáng phấn khởi được Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn công bố tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tổ chức vào chiều ngày 16/02/2023.
Theo báo cáo, các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn đã có nhiều nỗ lực phục hồi sau ảnh hưởng của dịch covid-19, sắp xếp lại lao động, kịp thời nắm bắt cơ hội để triển khai hoạt động kinh doanh thích ứng với tình hình mới. Doanh thu các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể lĩnh vực in tăng 10%, phát hành tăng 36%, điện ảnh tăng 140%, dịch vụ tăng 60%.
Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố cho 07 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 22 đơn vị.
Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc cho biết trong năm 2023 Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn sẽ tiếp tục tập trung vào các sản phẩm chính, thu hẹp những sản phẩm không hiệu quả, rà soát chi phí, sắp xếp việc sử dụng mặt bằng để nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2023 – 2025 phù hợp với mục tiêu, năng lực và tình hình mới.

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Văn Hoạch – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Ảnh 2: Đồng chí Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc trao tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố cho các tập thể xuất sắc năm 2022

                                                                                                                                                                                   Tin và ảnh: Thanh Thảo