TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

27.12.2023

Ngày 23/12/2023, Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên đã tổ chức tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc văn phòng và chi nhánh Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn (các đối tượng nhóm 1 và nhóm 4) do báo cáo viên Ths.Bùi Văn Hoàng – Công ty Huấn luyện An toàn ST thực hiện. Do đặc thù người lao động của ngành in thường xuyên làm việc với máy móc, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vì thế công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động tại Tổng Công ty luôn được chú trọng và đặt lên hàng đầu.
Tại buổi tập huấn, học viên được tìm hiểu các nội dung quan trọng như: hệ thống chính sách pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại; các bệnh nghề nghiệp thường gặp; các tai nạn điển hình trong quá trình làm việc với máy móc, thiết bị tại nơi làm việc; biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;…
Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, công nhân viên, người lao động đã được trang bị những kiến thức về An toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, quyền lợi cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc; ứng phó và giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sản xuất.

Tin và ảnh: Thiên Kim


Ảnh: Ths.Bùi Văn Hoàng – Công ty Huấn luyện An toàn ST báo cáo tập huấn