TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

23.10.2023

Sáng ngày 13/10/2023, Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn – Công ty TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho biết cùng với nỗ lực chung của Thành phố trong thực hiện mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, kết quả sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đạt kế hoạch đề ra với Doanh thu đạt 4.519 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2022, đạt 75% kế hoạch năm và Lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ và đạt 101% kế hoạch năm.
Trao đổi tại Hội nghị, ông Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết, nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của lãnh đạo thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tại một số đơn vị được chủ động sắp xếp tinh gọn, tuân thủ quy định của nhà nước, nâng cao năng suất lao động nên giữ được hiệu quả kinh doanh. Trong 3 tháng cuối năm, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, Tổng Công ty cần tập trung vào các giải pháp như sau: Công ty mẹ cần quyết liệt tăng cường tiếp thị, mở rộng thị phần, vượt qua khó khăn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; Công ty con cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện tốt gói thầu Chương trình Văn hoá Thành phố, các phim tài liệu, chương trình…đã ký hợp đồng; Các công ty liên kết cần chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, tận dụng triệt để các ưu đãi chính sách về thuế, tiền thuê đất để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tin và ảnh: Kim Ngọc

 


Bà Phạm Thị Thu Ba – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo
tình hình sản xuất – kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023


Ông Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
điều hành phần thảo luận tại Hội nghị