TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH MTV THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

05.12.2023

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, có 16.240 điểm cầu tại ban, bộ, ngành, các đơn vị Trung ương và địa phương trên toàn quốc, với hơn 1,44 triệu đại biểu tham dự học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 1.065 điểm cầu với tổng số hơn 53.618 đại biểu tham dự.
Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tại Đảng bộ Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn – Công ty TNHH MTV có đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; cùng các đồng chí là Phó Bí thư và thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tin và ảnh: Kim Huỳnh

Một số hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến của Đảng bộ Tổng Công ty: