THƯỜNG TRỰC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

21.02.2023

Chiều ngày 16/02/2023 Đoàn công tác của Uỷ ban nhân dân Thành phố do Đồng chí Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn về giao nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện năm 2023.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023 và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ghi nhận kế hoạch tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của Tổng Công ty là 8%, đồng thời giao các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, hỗ trợ Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn trong giải quyết các vấn đề vướng mắc, kiến nghị.

Ảnh: Đồng chí Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc báo cáo Đoàn công tác

                                                                                                                                                                                Tin và ảnh: Thanh Thảo