THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2021-2023

04.08.2023

Sáng 28/7/2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tuyên dương Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2021-2023.
Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, phong trào thi đua chuyên đề mang tính đột phá, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho nhà nước và xã hội, nhiều mô hình nhân rộng có tác động lan tỏa cao.
Thành phố quyết định tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 96 cá nhân có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm được xét chọn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023. Những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là những gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt hơn
Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn-Công ty TNHH một thành viên vinh dự có 2 tập thể và 1 cá nhân được thành phố tuyên dương là Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố (Fahasa), Công ty cổ phần In số 7 và cá nhân bà Trương Thị Bích Thảo – Trưởng phòng Nhân sự Công ty cổ phần Bao bì Vafaco.

Tin và ảnh: Thanh Nhân


Ảnh: Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023