TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ TOẠ ĐÀM VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN, THANH NIÊN TRONG THAM GIA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

03.11.2023

Ngày 28/10/2023 Ban chấp hành Đoàn Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn tham gia tập huấn công tác kiểm tra, giám sát do Cụm dịch vụ khu vực Công nhân Lao động tổ chức. Chương trình tập huấn do đồng chí Lương Sỹ Nhân – Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Ban Tổ chức Kiểm tra Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cho các cán bộ đoàn cơ sở.
Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát của cơ sở Đoàn, từ đó định hướng để công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị đi đúng hướng.
Tại Hội nghị đã tổ chức tọa đàm “Vai trò của Tổ chức Đoàn và thanh niên trong tham gia thực hiện pháp luật” là diễn đàn văn hóa để đoàn viên thanh niên nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật.

 

Tin và ảnh: Kim Thoa


Ảnh: Các cơ sở Đoàn tham gia Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát