SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA KHỐI 5-6 THUỘC KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

20.07.2023

Trong 02 ngày 27/6/2023 và 07/7/2023 Khối Thi đua 5 – 6 thuộc Khối Thi đua các doanh nghiệp Thành phố gồm 13 doanh nghiệp liên kết trong hệ thống Tổng Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023.
Theo Quyết định 953/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Khối 5 gồm các doanh nghiệp: Công ty cổ phần In Vườn Lài (Khối trưởng), Công ty cổ phần In số 7, Công ty cổ phần In số 4, Công ty Xuất Nhập khẩu Ngành In, Công ty In Văn hóa Sài Gòn, Công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn, Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn; Khối 6 gồm các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố (Khối trưởng), Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn, Công ty cổ phần Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn, Công ty TNHH Một thành viên Phim Nguyễn Đình Chiểu, Công ty cổ phần In và Vật tư Sài Gòn, Công ty cổ phần Bao bì Vafaco.
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Nhiều phong trào thi đua, phát huy sáng kiến được quan tâm và duy trì đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp như: Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; Phong trào “Tiết kiệm”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong đẩy mạnh sản xuất, đa đạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023; đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường lan tỏa thông tin hoạt động của các đơn vị trên Trang tin điện tử của Tổng Công ty, tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị, chú trọng chăm lo sức khỏe, đời sống và thu nhập của người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Tin và ảnh: Thanh Nhân

 

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (thứ 2 bên phải) dự Hội nghị sơ kết Khối thi đua 5


Ảnh: Lễ khai trương Nhà sách Thông minh của CTCP Fahasa


Ảnh: Phong trào Xanh – Sạch – Đẹp tại CTCP Bao bì Vafaco


Ảnh: Phong trào Xanh – Sạch – Đẹp tại CTCP In số 7


Ảnh: Phong trào Xanh – Sạch – Đẹp tại Công ty In Văn hóa Sài Gòn