HỘI THẢO PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2023

04.04.2023

HỘI THẢO PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2023
Hội thảo Pháp chế Doanh nghiệp lần 1 năm 2023 do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV đăng cai tổ chức vào sáng ngày 29/3/2023 với sự tham dự của hơn 10 Tổng Công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố và các doanh nghiệp thuộc hệ thống Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.
Hội thảo xoay quanh một số vấn đề pháp lý về khai thác, quản lý, sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; việc quản lý và sử dụng các Quỹ tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; áp dụng Luật Đấu thầu tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh; vấn đề về trách nhiệm pháp lý, bồi thường của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động được dự kiến sẽ tổ chức luân phiên hàng năm giữa các thành viên trong nhóm Câu lạc bộ Pháp chế các Tổng Công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước, tạo cầu nối chia sẻ, gắn kết và trao đổi các kinh nghiệm thực tế về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.


Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo Pháp chế Doanh nghiệp lần 1 năm 2023

Bài và ảnh: Thảo Nguyên