HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024 CỦA KHỐI THI ĐUA 11 THÀNH PHỐ

23.04.2024

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, ngày 19 tháng 4 năm 2024, các đơn vị trong Khối thi đua 11 gồm: Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn, Tổng Công ty Bến Thành, Liên hiệp Hợp Tác xã Thương mại Thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024
Tham dự có ông Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên, Khối trưởng Khối thi đua 11; đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; đại diện lãnh đạo và bộ phận thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của 05 đơn vị trong Khối thi đua 11.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận, nhất trí với các nội dung: Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động của Khối, Nội dung giao ước thi đua, Tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2024.
Đồng thời, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối, qua đó chia sẻ các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và trong công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị đã nhất trí tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề, hoạt động thể dục thể thao, công tác xã hội hỗ trợ xây dựng một căn nhà tình thương trong năm 2024.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 05 đơn vị trong Khối thi đua 11 đã ký kết giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Tin và ảnh: Thanh Nhân

Một số Hình ảnh tại Hội nghị:
 
Ảnh: Ông Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Khối trưởng (giữa) và Ông Trương Đức Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Khối phó (trái) cùng chủ trì Hội nghị


Ảnh: Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua 11 ký kết giao ước thi đua 2024


 


 Ảnh: Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua 11 chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố (giữa)