HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

04.08.2023

Chiều ngày 01/8/2023, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thành Tuấn – Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, đánh giá những mặt đạt được, những thuận lợi, khó khăn của Tổng Công ty trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Cụ thể: Tổng doanh thu 03 năm của toàn hệ thống đạt 15.258 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch nhiệm kỳ; tổng lợi nhuận trước thuế 03 năm của toàn hệ thống đạt 236 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch nhiệm kỳ. Trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh, Tổng Công ty tập trung phát triển các ngành nghề chính trong các lĩnh vực: in ấn, phát hành, điện ảnh, kinh doanh dịch vụ; tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất và trang bị phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp và kết nối đến các chi nhánh, công ty con. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng thường xuyên quán triệt đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu đào sâu các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết…trong toàn hệ thống Đảng, để nắm bắt các vấn đề cốt lõi và phù hợp tại đơn vị sản xuất, kinh doanh. Việc thực hiện triển khai tập trung, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ truyền đạt và thông tin lan rộng đến từng cấp áp dụng, thực hành theo nhiệm vụ được giao. Qua đó, tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tiếp tục thực hiện những mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra đến năm 2025.
Tại Hội nghị có báo cáo tham luận của Đảng bộ CTCP Phát hành sách Thành phố (Fahasa), Chi bộ CTCP In số 7 và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty với các đề tài như: Giải pháp tăng cường kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ, đạt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động và công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động giai đoạn 2020-2023…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thành Tuấn – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh sự liên kết giữa các doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty đúng quy trình, quy định khi được phê duyệt. Trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đánh giá chi bộ 4 tốt theo Hướng dẫn 03 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong việc xây dựng đề án thành lập Đảng bộ toàn Tổng Công ty theo Quy định 60-QĐ/TW của Ban Bí thư, cần nghiên cứu đề xuất mô hình đảng bộ bộ phận như thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định. Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên; chú trọng công tác đào tào, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng tốt sự thay đổi mô hình của Tổng Công ty. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Tin và ảnh: Huỳnh Ngọc Thiên Kim


Ảnh: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Tổng Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025


Ảnh: Đồng chí Ngô Thành Tuấn – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị