HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 CỦA KHỐI THI ĐUA 11

04.04.2023

Ngày 31/3/2023, tại Hội trường Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Saigon Co.op) đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua 11.
Thông qua phần thảo luận tại Hội nghị, Khối thi đua 11 đã thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trong Giao ước thi đua, trong đó nhấn mạnh các điểm chính như sau: tiếp tục thực hiện chương trình “Hiệp lực – Tiêu dùng nội bộ – Nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng”; các đơn vị trong Khối thi đua 11 quyết tâm hoàn thành và đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đã đăng ký trong năm 2023 với Ủy ban nhân dân Thành phố…
Để cùng quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2023, đại diện lãnh đạo trong Khối thi đua 11 đã đăng ký các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận các phong trào thi đua trong năm 2023.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố đánh giá cao việc ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua 11; đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Khối tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thành phố phát động, phát hiện các gương điển hình tiên tiến, khen thưởng công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được thành phố hết sức quan tâm.
Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo 05 đơn vị trong Khối thi đua 11 đã ký Giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Bài và ảnh: Thiên Kim