HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

14.09.2023

Sáng ngày 13/9/2023, Đảng uỷ Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên lần thứ nhất để thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
Tại Hội nghị, Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những nội dung trọng tâm trong Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Đồng thời thạc sĩ Hà Trung Thành cũng đã thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây, thông qua đó định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty nhằm chủ động quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng – phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Qua hội nghị, các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể trong Tổng Công ty sẽ căn cứ Chuyên đề năm 2023, liên hệ theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó tổ chức triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác xây dựng Đảng, hình thành và phát triển không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Tin và ảnh: Kim Thoa


Ảnh: Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố triển khai những nội dung trọng tâm trong Chuyên đề năm 2023


Ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh