HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN LẦN THỨ 17 KHÓA IV

23.08.2023

Chiều ngày 17/8/2023, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 17 Khóa IV. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Tổng Công ty và các tờ trình về nhân sự của Tổng Công ty.
Hội nghị thống nhất Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023, theo đó, lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận tập trung thực hiện nghiêm túc việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần của Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công đoàn cần phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty tổ chức các phong trào chào mừng các ngày lễ trọng đại trong 06 tháng cuối năm 2023, đặc biệt là dịp kỉ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (12/9/2003-12/9/2023) nhằm phát hiện nhân tố tích cực để tập trung bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Tin và ảnh: Kim Huỳnh

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty phát biểu kết luận Hội nghị