ĐỒNG CHÍ DƯƠNG ANH ĐỨC – THÀNH UỶ VIÊN – PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN VỀ GIAO NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024

29.01.2024

Chiều ngày 24/01/2024, đồng chí Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên về giao nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đại diện Cục Thuế Thành phố; Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp; Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa và Thể thao; Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Giám đốc các chi nhánh, công ty con trực thuộc Tổng Công ty.
Theo Báo cáo của Tổng Công ty tại cuộc họp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 toàn hệ thống đạt 5.985 tỷ đồng doanh thu, tương đương so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 97% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống đạt 176,2 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 155% kế hoạch năm. Năm vừa qua, tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Công ty cùng các đơn vị đã rất nỗ lực để có thể đạt được kết quả tích cực, thực hiện kết hợp nhiều giải pháp để ổn định kinh doanh, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức đã ghi nhận những kết quả mà Tổng Công ty đạt được trong thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị Tổng Công ty tiếp tục rà soát, thực hiện những vấn đề còn tồn đọng, kịp thời kiến nghị, đề xuất những khó khăn vướng mắc để Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

Tin và ảnh: Thiên Kim

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Ảnh: Đồng chí Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (ngồi giữa) đến dự và chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn


Ảnh: Đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày những vấn đề kiến nghị của Tổng Công ty


Ảnh: Đại diện Sở, Ban ngành có ý kiến đối với những kiến nghị của Tổng Công ty


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố