CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT PHẨM VĂN HÓA SÀI GÒN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

10.07.2023

Sáng 28/6/2023, Công ty cổ phần Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn Vafaco đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; đồng thời thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
Công ty cổ phần Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên, trong đó Tổng Công ty nắm 20% vốn điều lệ.
Năm 2022, Công ty đạt doanh thu thuần 56,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 156 triệu đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước.
Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ giảm sút, tình hình kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh chi phí tiền thuê đất tăng cao nhưng việc khai thác các mặt bằng lại giảm, hoạt động kinh doanh băng đĩa ngày càng thu hẹp quy mô bán hàng do xu hướng chung của ngành nghề, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trực tuyến.
Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 47,2 tỷ đồng và lợi nhuận 211 triệu đồng.

Thu Thương


Ảnh: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của CTCP Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn