CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

01.06.2023

Sáng 31/5/2023 Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 báo cáo tại Đại hội cho thấy Công ty đã có nhiều nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19. Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại rạp, trong năm đã tham gia hợp tác sản xuất và phát hành phim “Nhà không bán”, “Ê, ông già yêu ha”, “Vong nhi” với Công ty TNHH Mega GS Communication, phim “Hoa hồng đen” với Công ty TNHH ERS Factory. Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 132.9% kế hoạch, lợi nhuận đạt 101.7% kế hoạch.
Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 45% vốn điều lệ. Ngày 12/5/2006 Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Bài và ảnh: Cao Cường

 


Ảnh: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại CTCP Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn