CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

16.05.2023

Ngày 12/5/2023, Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023. Theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà lĩnh vực quảng cáo không thuộc ngành thiết yếu. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt 3,4 tỷ đồng, lỗ 533 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động 8,5 triệu đồng/tháng.
Đại hội cổ đông đã thông qua Nghị quyết chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 doanh thu 4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 4-5%.
Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 35% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn chuyên thực hiện các dịch vụ quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức sự kiện, hội trợ, triển lãm…

Ảnh: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Quảng cáo Sài Gòn

Tin và ảnh: Ngọc Thuấn