CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

12.05.2023

Sáng ngày 06/4/2023, Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên lần XVII – Năm 2023 (Niên độ 2022). Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Theo báo cáo tại Đại hội, doanh thu năm 2022 đạt 3.882 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 45,5 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2022 doanh nghiệp chi trả là 15%. Về chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến tổng doanh thu tăng 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 10%.
Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 30,5% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố (Fahasa) đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà sách thông minh trên toàn quốc. Từ khi thực hiện mô hình này, Fahasa đã tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kinh doanh như: định vị hàng hóa và lắp đặt thiết bị giúp khách hàng tra cứu, tìm kiếm vị trí hàng hóa nhanh hơn, sử dụng thiết bị tính tiền tự động để khách hàng tự thanh toán và thanh toán không dùng tiền mặt,… đáp ứng được thị hiếu và xu thế của đa số khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Tính nay, đã có hơn 120 nhà sách Fahasa với 6 hệ thống nhà sách thông minh trên toàn quốc.

Tin và ảnh: Thiên Kim


Ảnh: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM


Ảnh: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM