Tìm kiếm
Biểu mẫu báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015
Thực hiện công văn số 19851/SLĐTBXH-LĐ ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY
HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2011
Sáng ngày 31/8/2011, Khối Thi đua 9 do Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn làm khối trưởng đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng lần thứ I năm 2011 tại Hội trường Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn.
Tiêu điểm
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Phim mới
Số lượt truy cập: 48994727