Tìm kiếm

TỔ CHỨC LỚP HỌC NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO CÔNG NHÂN IN NĂM 2011

TỔ CHỨC  LỚP HỌC NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO CÔNG NHÂN IN NĂM 2011
Nhằm thực hiện tốt việc chăm lo chế độ chính sách cho người lao động và chương trình đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho công nhân in. Tổng công ty Văn hóa Sài gòn tổ chức lớp thi nâng bậc nghề cho công nhân ngành in - năm 2011.     Với phương châm giúp công nhân cập nhật kiến thức công nghệ mới phục vụ cho hoạt động sản xuất tại đơn vị, lớp học được diễn ra từ ngày 8/4/2011 đến nay với 24 nghề trước in và sau in:
Offset tờ rời, Offset cuộn, Typô, Flexo, Bình bản thủ công, Chế bản điện tử, Phơi bản, Thành phẩm thủ công, Thành phẩm vé số, Kiểm phẩm, Máy bắt tay sách, Máy dao, Máy gấp, Máy đóng thép, Máy khâu chỉ, Ghép màng OPP, Dán hộp, Cơ điện-Điện tử, Máy ống đồng, Máy vô bìa keo, Máy tráng phủ UV, Máy bế, Máy thổi màng nhựa, Cắt dán túi nhựa. Mỗi công nhân được  học 3 buổi lý thuyết và thi thực hành tại nơi làm việc.
      Qua đợt ôn luyện lý thuyết, thi thực hành công nhân lao động đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận bậc nghề do Trường Cao đẳng Công nghiệp in Hà Nội thuộc Bộ Thông tin Truyền thông cấp.
      Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện chương trình hành động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn về thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước”.
                                                                                                                           MT

Số lượt truy cập: 45137464