Tìm kiếm

Giới thiệu về Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn

Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn là Công đoàn cấp trên cơ sở được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LĐLĐ ngày 19/11/2003 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sát nhập các công đoàn cơ sở của Khối Văn hóa Thông tin thành phố và Ngành In thành phố Hồ Chí Minh; ban chấp hành lâm thời gồm 9 đồng chí. Công đoàn Tổng Công ty tiến hành Đại hội lần thứ nhất vào tháng 12/2004.
Tháng 4/2008, tại Đại hội lần thứ II Công đoàn Tổng Công ty đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Hiện nay, Công đoàn Tổng Công ty có 20 Công đoàn cơ sở với hơn 3.200 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ đoàn viên công đoàn hơn 1.550 người, chiếm tỷ lệ 48%.
Công đoàn Tổng Công ty triển khai hoạt động theo phương hướng và nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty đề ra, luôn lấy sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp cùng chính quyền Tổng Công ty làm nguyên tắc trong mọi hoạt động. Công đoàn thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, nhiệm vụ chính trị và xã hội.
Từ năm 2003 đến năm 2010, Công đoàn Tổng Công ty liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng Tập thể Lao động xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty luôn hăng hái thi đua lao động, sản xuất hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Số lượt truy cập: 46272123