Tìm kiếm

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 15 năm 2016

Sáng ngày 3/7/2016, Đoàn TCTy Văn hóa Sài Gòn tham dự Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 15 năm 2016 với chủ đề “Lấy chuyên môn làm phục vụ - lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.


Số lượt truy cập: 50090696