Tìm kiếm

Tham quan trạm bơm Hóa An và nhà máy nước Thủ Đức

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn có thêm kiến thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị tại trạm bơm Hóa An và nhà máy nước Thủ Đức trong việc tạo ra nguồn nước sạch, qua đó giúp nâng cao nhận thức về việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch trong giai đoạn hiện nay. Vào sáng ngày 8/5/2016 Đoàn Thanh niên TCT tổ chức cho cán bộ Đoàn tại đơn vị trực thuộc tham quan Trạm bơm Hóa An và Nhà máy nước Thủ Đức.

Số lượt truy cập: 50089835