Tìm kiếm

Hội đồng thành viên

Ông Phạm Công Nghĩa
Chủ tịchÔng Trương Văn Hiền
Thành viên
Bà Đặng Thị Hoa
Thành viên
 
 

Kiểm soát viên
 
       
Ông Nguyễn Văn Hoạch
Kiểm soát viên
 Bà Phan Thị Mỹ Ngân
Kiểm soát viên
   

Ban Tổng Giám đốc
    
Ông Trương Văn Hiền
Tổng Giám đốc

 
 
   

Ông Nguyễn Văn Tuấn
Phó Tổng Giám đốc  
Ông Nguyễn Văn Còn
Phó Tổng Giám đốc  

          

Kế toán trưởng
 

     
Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh
Kế Toán trưởng
     

 • Công ty Cổ phần phát hành sách TP. HCM
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài gòn
 • Công ty Cổ phần In Gia Định
 • Công ty cổ phần In 7
 • Công ty In Văn hóa Sài Gòn
 • Hãng Phim Nguyễn Đình Chiểu
 • Công ty Cổ phần In & Vật tư Sài Gòn
 • Công ty XNK ngành in
 • Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Truyền Thông Điện Ảnh Sài Gòn
 • Công ty TNHH MTV Vật phẩm văn hóa VAFACO
 • Công ty Cổ Phần Bao bì Vafaco
 • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 17372352