Tìm kiếm

Hội nghị tập huấn 5 mảng nghiệp vụ công tác đảng.

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức hội nghị tập huấn 5 mảng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Hội nghị tập huấn 5 mảng nghiệp vụ công tác đảng tổ chức trong 3 ngày; báo cáo viên là các đồng chí trưởng, phó các ban Đảng Thành ủy, đồng chí nguyên là Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy.
Cấp ủy các cơ sở đảng tham dự đầy đủ các buổi học, các đồng chí mới tham gia cấp ủy lần đầu tiếp thu, nắm bắt những nội dung thiết thực, góp phần thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác đảng tại chi bộ, đảng bộ cơ sở mình đang công tác, nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng.

Võ Thanh Liêm

Số lượt truy cập: 48993243