Tìm kiếm

Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chương trình hành động của đảng bộ Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn.Ngày 25 tháng 12 năm 2015 Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho cán bộ chủ chốt trong toàn Tổng công ty, các ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Tổng công ty và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trưởng phó ban đảng, phòng ban Tổng công ty, đơn vị trực thuộc, Ban chấp hành 02 đoàn thể Tổng công ty và 02 đoàn thể cấp cơ sở. Đến triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 có báo cáo viên Tiến sỹ Tân Xuân Bảo – Phó giám đốc Học viện Cán bộ thành phố. Ngày 8 tháng 1 năm 2016 và ngày 15 tháng 1 năm 2016 Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cho các đồng chí đảng viên còn lại trong toàn đảng bộ.Cũng trong ngày 25 tháng 12 năm 2015 Đảng ủy Tổng công ty tổ chức quán triệt chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần III. Hội nghị chia tổ thảo luận Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận góp ý chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty.

Số lượt truy cập: 48993140