Tìm kiếm

Tổng CTy VHSG tiếp đoàn kiểm tra Sở nội vụ

Ngày 11/09/2009 Tổng Cty VHSG đã tiếp đoàn kiểm tra về công tác cán bộ công viên chức năm 2005-2008 của Sở nội vụ gồm có: Đồng chí Võ Thành Phong - Phó giám đốc Sở nội vụ làm trưởng đoàn và các đồng chí trưởng phòng công viên chức Sở, chuyên viên các phòng ban thuộc Sở nội vụ TPHCM. Đồng chí Võ Thanh Phong đã phát biểu mục đích yêu cầu của đợt kiểm tra nhằm giúp cho Sở nội vụ và Tổng Cty VHSG có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu lẫn nhau đồng thời giúp cho Sở nội vụ nắm bắt việc thực hiện các chủ trương chính sách đối với công tác cán bộ của Tổng Cty, các quy trình tuyển dụng đề bạt bổ nhiệm kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức.

Số lượt truy cập: 45137368