Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Báo cáo tài chính năm 2015 của TCTy Văn Hóa Sài Gòn - Cty TNHH Một thành viên

File đính kèm:
1. Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015: Banthuyetminhbaocaotaichinh2015.pdf

2. Bản cân đối kế toán năm 2015: Bangcandoiketoan2015.pdf

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015: Baocaoketquakinhdoanh2015.pdf

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015: Baocaoluuchuyentiente2015.pdf
 • Công ty Cổ phần phát hành sách TP. HCM
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài gòn
 • Công ty Cổ phần In Gia Định
 • Công ty cổ phần In 7
 • Công ty In Văn hóa Sài Gòn
 • Hãng Phim Nguyễn Đình Chiểu
 • Công ty Cổ phần In & Vật tư Sài Gòn
 • Công ty XNK ngành in
 • Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Truyền Thông Điện Ảnh Sài Gòn
 • Công ty TNHH MTV Vật phẩm văn hóa VAFACO
 • Công ty Cổ Phần Bao bì Vafaco
 • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 17385305