Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Trong hai ngày, ngày 9 và ngày 27 tháng 10 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, đồng chí Phạm Công Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng thành viên chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là bí thư chi đảng bộ cơ sở trực thuộc, lãnh đạo các công ty thành viên, trưởng phó các phòng ban Tổng công ty, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên. 

Hội nghị thông qua các văn bản: Báo cáo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng 9 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2015 của Đảng bộ, báo cáo sơ kết tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 của Tổng công ty, quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy, phân công công tác cá đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ. 
 

Số lượt truy cập: 48994526