Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

CLB CÁN BỘ QUẢN LÝ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9

CLB CÁN BỘ QUẢN LÝ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9

Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 9 của Câu lạc bộ Cán bộ quản lý thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã được tổ chức vào ngày 26/9/2013 với nội dung “Bộ luật Lao động và pháp luật về môi trường – Những vấn đề cần quan tâm, cập nhật”; thành phần tham dự là hơn 30 cán bộ quản lý của các đơn vị và phòng, ban thuộc Tổng Công ty.

Mọi người đã được nghe luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh trình bày nội dung và những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 3 thông qua; đồng thời luật sư cũng trình bày những văn bản pháp luật, những điểm cần lưu ý về môi trường. Đây là một chuyên đề thiết thực, góp phần bổ sung những kiến thức mới về pháp luật lao động và môi trường, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt và triển khai áp dụng trong quá trình quản lý, điều hành tại đơn vị cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Số lượt truy cập: 48994004