Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ II về chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kế thừa các chức danh chủ chốt của Công ty mẹ và của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, ngày 01/02/2012, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt của Công ty mẹ - Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn kể từ ngày 01/02/2012; theo đó:


       -  Ông Vũ Trực Phức – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty In Văn hóa Sài Gòn thôi giữ chức Giám đốc Công ty In Văn hóa Sài Gòn để thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối in.

       -  Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Phó Giám đốc Công ty In Văn hóa Sài Gòn giữ nhiệm vụ Giám đốc Công ty In Văn hóa Sài Gòn.

       -  Bà Bùi Thị Bích Liên – Phó phòng Kế hoạch SXKD Tiếp thị Tổng Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện.           - Bà Phạm Thị Mai thôi giữ chức Giám đốc Công ty XNK Ngành In để nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện.
       - Ông Nguyễn Văn Xem – Phó Giám đốc Công ty XNK Ngành In giữ nhiệm vụ Giám đốc Công ty XNK Ngành In. 

       Cùng một số chức danh khác tại Công ty In Văn hóa Sài Gòn.


       Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã nêu rõ mục tiêu và tầm quan trọng trong việc điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt là nhằm tạo động lực và thúc đẩy nhanh sự phát triển của Tổng công ty trong năm 2012 trước tình hình kinh tế khó khăn của cả nước nói chung và thành phố nói riêng. Ông Lê Hoàng đã đề nghị các đơn vị và tập thể cán bộ- công nhân viên Tổng Công ty đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao.  


                    
    Thành Nghĩa
        

Số lượt truy cập: 48994551