Tìm kiếm

PHÁT HÀNH SÁCH

Phát hành sách là lĩnh vực mà các hoạt động của Tổng Công ty thể hiện được phương châm “Tăng trưởng Kinh tế đi đôi với phát triển Văn hóa Xã hội” một cách rõ nét. Kinh doanh phát triển, mở rộng  kết hợp với các hoạt động phục vụ cộng đồng đã tạo nên hiệu ứng tốt trong xã hội khi nhìn nhận vai trò của một Tổng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa.

FAHASA - một đơn vị thành viên của Tổng Công ty – một thương hiệu mạnh, uy tín và chuyên nghiệp, đã và đang khẳng định được vị thế ở thị trường trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát hành sách. Với chuỗi hệ thống gần 60 nhà sách chuyên nghiệp, đồng nhất về  hình ảnh doanh nghiệp lẫn cung cách phục vụ tân tình và hiệu quả đã tạo nên mạng lưới phát hành rộng khắp trên cả nước.

Hình ảnh Tổng Công ty VHSG – Nhà Tổ chức  – FAHASA đơn vị tổ chức hội sách TP, những chuyến xe sách lưu động phục vụ các vùng sâu, vùng xa, các trường đai học… từ lâu đã trở thành hình ảnh có ấn tượng đậm nét về một doanh nghiệp năng động trong kinh doanh và toàn tâm, nỗ lực trong các hoạt động xã hội 

Số lượt truy cập: 32406499