Tìm kiếm

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

   Địa chỉ       : 61 Phạm Ngọc Thạch, P6, Quận 3, TP. HCM
   Điện thoại : (08)3 38224473 – (08) 38201312 – (08) 38291312
   Số fax        : (08) 38297577
   Email         : xinghiepin4@hcm.vnn.vn
   Website    : http://inso4.com/
          
 Tiền thân của Công ty CP In số 4 là Xí Nghiệp quốc doanh In số 4 (thành lập vào năm 1979) trên cơ sở cải tạo và hợp nhất các nhà in : Văn Hóa Mỹ Thuật, Văn Hữu, Cảo Thơm, Trí Thức Mới và Thanh Niên. Năm 1992, Xí nghiệp quốc doanh In số 4 đổi tên thành Xí nghiệp In số 4 theo Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 26/11/1992 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
 Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-UB ngày 14/03/2003 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố “Về việc chọn doanh nghiệp nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp của Xí nghiệp In số 4”, Xí Nghiệp in số 4 đã tiến hành cổ phần hóa theo trình tự và chính thức được thành lập Công ty Cổ phần In số 4 theo Quyết định số 4934/QĐ-UB ngày 06/10/2004 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của công ty : 12.000.000.000 đồng, trong đó vốn nhà nước do Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn đại diện là 51%.
Công ty CP In số 4 là đơn vị sản xuất kinh doanh có truyền thống hoạt động trong ngành in với các sản phẩm về sách, báo, nhãn hàng, vé số, lịch bloc,…được nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ, Thành phố và được khách hàng tín nhiệm , hợp tác lâu dài.
Suốt thời gian hoạt động trên 30 năm qua, công ty luôn duy trì và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của một nhà in chuyên nghiệp :
Sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tỷ lệ cổ tức hàng năm ở mức khá cao. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về xuất bản – in – phát hành, doanh nghiệp cổ phần, thuế, kế toán, …
Tôn trọng và phối hợp tốt với đối tác trong việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, quan hệ giao dịch.
Chăm lo đời sống công nhân viên.
Quan tâm đến các vấn đề xã hội, môi trường.

Số lượt truy cập: 30705422