Tìm kiếm

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013
Các báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 xem tại đây:

 1. Bản cân đối kế toán năm 2013: Bancandoiketoannam2013.pdf

 2. Bản thuyết minh báo cáo tài chình năm 2013: Banthuyetminhbaocaotaichinhnam2013.pdf

 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013: Baocaoketquahoatdongkinhdoanhnam2013.pdf

 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013: Baocaoluuchuyentientenam2013.pdf

 5. Bản kê thu nhập viên chức quản lý năm 2013: BankethunhapvienchucquanlyDNnam2013.pdf
 
 6. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2013: Baocaokiemtoandoclap.pdf

 7. Biểu mẫu công khai công chúng năm 2013: CongKhaiCongChung-2013-TCTVHSG-1.pdf
 • Công ty Cổ phần phát hành sách TP. HCM
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài gòn
 • Công ty Cổ phần In Gia Định
 • Công ty cổ phần In 7
 • Công ty In Văn hóa Sài Gòn
 • Hãng Phim Nguyễn Đình Chiểu
 • Công ty Cổ phần In & Vật tư Sài Gòn
 • Công ty XNK ngành in
 • Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Truyền Thông Điện Ảnh Sài Gòn
 • Công ty TNHH MTV Vật phẩm văn hóa VAFACO
 • Công ty Cổ Phần Bao bì Vafaco
 • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 17387819