Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP IN KHÁNH HỘI

Ngày 15/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số  1176/UBCK-QLCB về việc chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại CTCP In Khánh Hội.
Chi tiết theo hồ sơ đính kèm (File)
  • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 18022522