Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP MỸ THUẬT SÀI GÒN

Ngày 02/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 946/ UBCK-QLCB về việc chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại CTCP Mỹ thuật Sài Gòn.
Chi tiết theo hồ sơ đính kèm (File)


  • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 18008270