Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CTY IN SỐ 7- Công bố thông tin: Ban cong bo thong tin.pdf
- Báo cáo kiểm toán: BC_kiemtoandoclap_merged.pdf
- Quy chế bán đấu giá: 03. Quy che ban dau gia_.pdf
- Hồ sơ đăng ký tham gia: 06.Đơn đăng ký.doc, 07.Giấy ủy quyền.doc, 08. De nghi cap lai.doc, 09. Don huy dang ky.doc, 10. Don thay doi dang ky.doc
 • Công ty Cổ phần phát hành sách TP. HCM
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài gòn
 • Công ty Cổ phần In Gia Định
 • Công ty cổ phần In 7
 • Công ty In Văn hóa Sài Gòn
 • Hãng Phim Nguyễn Đình Chiểu
 • Công ty Cổ phần In & Vật tư Sài Gòn
 • Công ty XNK ngành in
 • Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Truyền Thông Điện Ảnh Sài Gòn
 • Công ty TNHH MTV Vật phẩm văn hóa VAFACO
 • Công ty Cổ Phần Bao bì Vafaco
 • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 17387842