Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Hợp nhất

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Hợp nhất
File đínhh kèm: BCTC 6T.2022-Hợp nhất_compress.pdf