Thông báo mời chào hàng Máy gấp giấy đã qua sử dụng

Thông báo mời chào hàng  Máy gấp giấy đã qua sử dụng
File đính kèm: Thong bao moi chao hang 01.pdf