Thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 02/01/2019

Thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 02/01/2019
File đính kèm: Thong_Bao_Don_Dang_Ky_Mua_Tai_San.pdf