Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất 6 tháng 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất 6 tháng 2018
File đính kèm:
BCTC-Kiểm-toán-Hợp-nhất-6_thang_2018.pdf