Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017
01 file đính kèm: BCTC-HỢP NHẤT-6T2017.pdf